جاستین در این برنامه برای ملوین(نمیدونم کیه!)توضیح داد که چگ.نه میشه یک دوست پسر خوب بود!
(مشاور هم شد!)

جاس گفت که کلید یه دوست پسر خوب بودن"صبر و صداقت"است!

وای بابا جاستین نکن این کارا رو!!!!!!!!!!

اینم لینک ویدیو

http://www.youtube.com/watch?v=Di6GLa5RLs0&feature=player_embedded