3خبر از جهار سلبریتی معروف...


اگرچه این خوانند ۱۸ ساله سبک رپ را خیلی دوست دارد اما هیچ وقت آهنگی با این سبک نمی خواند زیرا می ترسد که اگر اینکار را انجام دهد، برخی از طرفدارانش از او نا امید شوند.
جاستین می گوید:" مردم بسیاری از کشورها موسیقی سبک رپ را دوست ندارند . این موضوع در بین مردم کشورهای آمریکا و کانادا شایع تر است اما در همه جهان و همه مناطقاین کشورها اینطور نیست."(اخه عشقم تو هر کاری کنی ما دووووووست داریممممممممممممم)
"من یک خواننده و رپ یکی از سبکهای مورد علاقه من است و دوست دارم آن را فقط بعنوان سرگرمی انجام بدهم."