هه هه هه ببین بچه رو به چه کار هایی وادار میکنن ها!
اینم جاستین که در پشت صحنه موزیک ویدیوBoyFrindدارن براش ریمل میزنن!
ولی عشقم توی زندگی واقعی ارایش نمیکنه ها!