http://img4up.com/up2/98822578310629126910.jpg

 

جاستین برای موزیک ویدئو جدید با DirectorX همین شخصی که در تصویر میبینید همکاری میکنه

DirectorX این ویدئورو با هزینه ی بالایی کارگردانی میکنه و کارگردان موزیک ویدئوهای آشر و نیکی میناج و ... هم بوده