در برنامه راکی اندرسون دیروز(19April)سلینا را به خاطر عطر جدیدش اورده بود.

بعد به سلینا 3عطر وختلف داد تا بو کنه.

یکی از این عطر ها مال جاس و بقیه برای ریانا و پریس بود.

اولین عطری که سلینا بو کرد مال پریس بود.سلینا هم بعد از بو کردن همه اونها

گفت اولین عطر مال جاس در صورتی اولبن مال پریس بود.بعد از چند ثانیه سلینا در صورتی که هنوز نمیدونست عطر جاس کدوم گغت اونی که گفتم مال پریس چون خودم هم ازش دارم!(من خاک بر سره این حافظتم سلی!)

ویدیوش رو هم بلد نیستم براتون بذارم!

لینکش هست خودتون برید توYou Tubeببینید!وقتی نظر نمیدین اصلا به من چه؟