جاس و کریس و اشر و پیت بول و مارون5وخیلی های دیگه برای این فصل از برنامهToday Show اجرا دارند.
وقتی ویدیو هاش بیرون بیاد من برای دانلود براتون میذاررررررررررم.