دو خبر جدید-عکس
به گزارش Chicago SunTimes جاستین بیبر در فکر ازدواجبا سینا گومز هست!
به گزارش منبع خبر جاستین بیبر و سلنا گومز برای خرید حلقه به یک مغازه رفت بودند.!

جاستین بیبر و دوست دخترش سلینا گومز بسیار جوان هستند . بعضی از مردم درباره ی ازدواج زود هنگام جاستین و سلینا خنده شان میگیرد ولی بسیاری از افراد نزدیک به این دو زوج می گویند ان ها با اعتقاد و تفاهم خاصی به خودشان امیدوار هستند و در آینده ای نه چندان دور ازدواج میکنند !
به گزارش منبع خبر حلقه الماسی که جاستین به سلینا خریده از نوعی است که فقط زن و شوهر موقع ازدواج در انگشت دست چپ هم می کنند!
(اه جاستین تو چه خری اخه تفاهم کجا بود؟سلینا فقط دنبال پول و شهرتته!!!!!!!!متنفرم ازت من از ته دل سلینا ماری گومز!)