جاستین بیبر برای مصاحبه با Dionne Bromfield دختر خوانده ی امی واینهاوس به استودیوی ضبط در غرب لندن برای حضورش در برنامه تلویزیونی Friday Download رفت

جاستین به نظر کمی خشمگین میاد با کسی که داره باهاش صحبت میکنه پشت تلفن! شاید داره با سلینا صحبت میکنه! (خدا کنه با سلینا دعوا کنه!)