توجه کردین که این ایفون یک لحظه هم از دست سلینا و جاستین نمیوفته؟هه هه هه
اه اینم بگم که تنها سلبریتی که ایفون نداره اما واتسون!
جاستین در میامی،سلنا در مجله Teen Vogue،عکس های شخصی جدید

 

جاستین در میامی،سلنا در مجله Teen Vogue،عکس های شخصی جدید

 

جاستین در میامی،سلنا در مجله Teen Vogue،عکس های شخصی جدید

 

جاستین در میامی،سلنا در مجله Teen Vogue،عکس های شخصی جدید

 

جاستین در میامی،سلنا در مجله Teen Vogue،عکس های شخصی جدید