یعنی جاس چی داره میگه به پلیس؟؟؟عکسهای جدید هالییودیا در بیرون