جانی دپ اعلام کرد دختر دوازده ساله اش لیلی رز...-جانی دپ تازگی اعلام کرد که دختر۱۲ ساله اش لیلی رز به جاستین بیبر علاقه دارد و از طرفداران سرسخت اوست او اظهار کرد : " دختر من الان به سنی رسیده که به پسر ها فکر میکنه و درمورد آن ها احساس داره و این برای من به عنوان پدر او خیلی خوب نیست . "
اه اه اه فقط دختره جانی دپ مونده بود!