جاستین بیبر در حالی که دست دوست دختر خود یعنی سلینا را در دست داشت او را برای ناهار به یکی از رستوران ها در آن نزدیکی دعوت کرد تا هر دو در آن موقع روز خوبی را با هم داشته باشند که به نظر میرسید همین طور هم بود.
بعد از خوردن ناهار در رستوران هر دو در حالی که خوشحال بودند سوار ماشین شدند و برگشتند.
البته روز قبلش هم سلینا و جاستین توی یه پیک نیک دیده شدند و این طور که معلومه دارن اوقات خوشی رو با هم میگذرونن و مشکلی با هم ندارن.
نظر شما چیه؟
(ای بمیره این سلینا که من راحت شم!)
سلنا و جاستین در بعد از ظهری رومانتیک


سلنا و جاستین در بعد از ظهری رومانتیک


سلنا و جاستین در بعد از ظهری رومانتیک


سلنا و جاستین در بعد از ظهری رومانتیک


سلنا و جاستین در بعد از ظهری رومانتیک


سلنا و جاستین در بعد از ظهری رومانتیک


سلنا و جاستین در بعد از ظهری رومانتیک