منابع های خیلی نزدیک اعلام کردند سلنا گومز از جاستین بیبر باردار است! رویای جاستین به حقیقت پیوست چرا چونکه اون همیشه میخواست پدر جوانی باشه! شب گذشته بعد از مراسم Kids Choice Awards سلنا از دوباره سردرد شدید و حالت تهوع داشته و سریع به بیمارستان رفته و بعد مشخص شده که سلنا حاملس ولی جاستین و سلنا هردو این بارداری رو انکار کردند اما همه جا بارداری سلنا تایید شده و جلنا از این موضوع بسیار هیجان زده و غافلگیر شدند و منتظر به دنیا اومدن بچشون هستند... (اگر سلنا حامله باشد من این وب رو میبندم)سلنا گومز از جاستین بیبر حامله است