جاستین و مایلی و هنرمندان دیگر در مورد روز ارزو ها یک چیز هایی گفتند!
ویدیو رو ببینید!
http://www.youtube.com/watch?v=OFUjTf3N82Q&feature=player_embedded