پرکی!!دختری که جاستین قراره دوست پسرش باشه...نه خوشحال نشین این خبر مربوط میشه به موزیک ویدیو جدید جاستین که مربوط میشه به کلیپ boyfriend که نقش دختری که قراره توی کلیپ باشه به این خانوم داده میشه...
ای چه قدر این دختره زشته......

دوخبر جالب از جاستین بیبر!!