این اقا معروف ترین مجری امریکا هست.

Click to view full size image
اخی عشقم چه خوشگل شده.

Click to view full size image
ای این دختره چه زشته!(به درد این جا میخوره...)

Click to view full size image
این دختره چه خوشحاله!!!!!

Click to view full size image
اخی عشقم چه بچه ها رو دوست داره..

Click to view full size image